Методика розрахунку банківських показників

Значення фінансових показників банків, які використовуються в наших таблицях розділу “Статистика” розраховуються Bankografo.com виключно на основі офіційних даних Національного банку України (НБУ).

Для коректного використання фактичних даних сайту Bankografo.com, наводимо детальну методику розрахунку фінансових показників:

 

 

 

Методика розрахунку банківських показників

Абсолютні показники банків (у мільйонах гривень):

Відносні показники банків (у %):

* – Під високоліквідними активами маються на увазі «Грошові кошти та їх еквіваленти».

** – ЧПД або фінансовий результат використовується у чисельнику в аннуалізованому форматі:

i_аннуалізоване = i_поточне + (i_заминулийрік — i_12місяцівтому) .

*** – При розрахунку показників Процентна маржа банків , ROA , ROE, у знаменнику використовуються середньорічні значення робочих активів, активів чи капіталу, попередньо обчислені як середнє арифметичне між їхнім поточним обсягом та обсягом 12 місяців тому.

Підсумкові дані таблиць під назвою “Усього по системі” – розраховуються як проста сума абсолютних показників  за усіма банками, статистика яких публікується НБУ станом на звітну дату. Тому вони можуть дещо відрізнятись від реальних загальних даних по банківській системі, оскільки не включають банки, які знаходяться в стані ліквідації, не мають діючої ліцензії або з інших причин не увійшли до списку НБУ. Загальні відносні показники по системі являють собою медіану розподілу відповідних індивідуальних показників.

Застереження:

1. Бувають випадки, коли офіційні показники банків, представлені на сайті НБУ не збігаються з відповідними значеннями показників фінансової звітності банків.

2. Бувають випадки, коли деякі показники банків з офіційних джерел інформації з часом  змінювали своє значення через уточнення механічних помилок або ж зміну методики розрахунку.

3. Деякі відносні показники, розраховані на основі публічної інформації можуть відрізнятися від традиційних банківських показників через нестачу певних корегуючих даних, що є конфіденційними або ж не вчасно публікуються усіма банками (наприклад, розрахований нами показник адекватності капіталу – це спрощений варіант нормативу адекватності капіталу, який застосовується НБУ але не публікується в розрізі усіх банків).

З огляду на вищевикладене, рекомендуємо читачам сайту додатково перевіряти точність даних, використовуючи різні джерела фінансової інформації: корпоративні сайти, систему ЕСКРІН, дані саморегулівних банківських організацій (АУБ, УКБС), письмові запити в банки, інші альтернативні способи отримання публічної банківської інформації.

Модератори сайту Bankografo.com не несуть відповідальності за рішення третіх осіб, прийняті винятково на основі опублікованих показників банків.

One Response to Методика розрахунку банківських показників

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *