Наукові конференції

Конференції 2010-2011 навч. року

Назва конференції Місце проведення Дата проведення Останній термін подання матеріалів Тип публікації Організаційний внесок Робочі мови конференції Учасники конференції Інформ лист
ІІ Всеукраинская научно-практическая конференция «Системный анализ. Информатика. Управление» Классический приватный университет, г. Запорожье 10-11.03.2011г. 10.01.2010г. тезисы 120 грн. – орг..взнос; 50грн. –
для аспирантов, студентов, заочное участие.
укр., рос., англ. Не указано Завантaжити
Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-практичні аспекти оптимізації управлінської діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування» Класичний приватний університет, м. Запоріжжя 03.12.2010 10.10.2010 тези 80 грн.-з наданням збірника тез;
20 грн. – без надання збірника
укр.,рос. Докторанти, аспіранти, магістранти та професорсько-викладацький склад Завантaжити
Ш Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми й перспективи розвитку підприємства» ХАДІ, м. Харків 26.11.2010р. 25.10.2010р. тези 95 грн.-дистанційна;
250 грн. – безпосередня участь.
укр.,рос, англ. Науковці, аспіранти та по шукачі, викладачі ВНЗ, фахівці з економіки, підприємці, представники органів влади. Завантaжити
Науково методична конференція «Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору» СумДУ, м.Суми 06.-07.10.2010р. 30.10.2010р тези не має даних укр., рос. Професорсько-викладацький та методичний склад ВНЗ, управлінці та працівники органів влади Завантaжити
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Ринкова трансформація економіки :стан, проблеми, перспективи.» Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П.Василенка 8-22.11.2010р. 1.11.2010р. тези 20грн./стор. укр., рос. Наукові співробітники, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти Завантaжити
VІІІ Міжнародна науково практична конференція «Місто, регіон, держава: економіко-правові проблеми господарювання» Інститут економіко-правових досліджень НАН України,
м. Донецьк
18-19.11.2010 р. 1.11.2010 р. тези, стаття Тези-100 грн.; стаття-150 грн. укр., рос., англ. Науковці, представники органів влади та інших установ і підприємств Завантaжити
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку світової економіки» ХАДІ, Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна,
м. Харків
19.11.2010р. 1.11.2010р. Тези, стаття 150 грн.; стаття -15 грн./сторінка укр., рос., англ. Науковці, докторанти, аспіранти, по шукачі, викладачі ВНЗ, підприємці та представники органів влади. Завантaжити
Міжнародна науково-практична конференція «Облік як інформаційна система для економічної безпеки підприємств в конкурентному середовищі» Тернопільський національний економічний університет 25-26.11.2010р. 1.11.2010р. тези 300 грн очна; 150 грн заоч. укр., рос. польськ, англ. Науковці, докторанти, аспіранти, по шукачі, викладачі ВНЗ, підприємці та представники органів влади. Завантaжити
Міжнародна науково-практична конференція «Антикризові аспекти регулювання економіки» ХНЕУ, м. Харків 02-04.12.2010р. 1.11.2010р. Стаття, тези 35 грн.за стор – стаття;
170 грн.-тези
укр.,рос, англ. Не вказано Завантaжити
Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи економічного розвитку підприємства» Харківський національний економічний університет 8-9.12.2010р. 1.11.2010р. тези 360 грн. орг. внесок укр., рос Науковці, викладачі ВНЗ, докторанти, аспіранти, працівники фінансових та урядових структур Завантaжити
IV Науково-практична конференція «Якість життя: проблеми, пріоритети і перспективи» Донецький інститут ринку та соціальної політики 08.12.2010 03.11.2010р. тези 76,5 грн. Не вказано Не вказано Завантaжити
VIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми» Тернопільський національний економічний університет Листопад 2010р. 5.11.2010р. тези 25 грн.- за стор;
20 грн.-розсилка
укр.,рос, англ., польська. Науковці,аспіранти, магістранти, студенти, представники державної влади та комерційних стуктур Завантaжити
ІV Міжнародна науково – практична конференція «Стратегії розвитку України у глобальному середовищі» Самарський інститут бізнесу та управління,
м. Ялта
17-19.11.2010р. 9.11.2010р. Тези 200 грн. укр., рос, англ., нім. Аспіранти, науковці, студенти, представники органів влади та бізнесу Завантaжити
V Міжнародна науково-практична конференція «Реформування економіки України: стан та перспективи» КНЕУ ім. В.Гетьмана,
м. Київ
25-26.11.2010р. не має даних тези не має даних укр., рос, англ. Науковці, викладачі ВНЗ, докторанти, аспіранти, працівники фінансових та урядових структур Завантaжити
VII мажнародна науково-практична конференція Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2010» Харківський політехнічний інститут 01-03-12.2010р. 15.11.2010р. тези, стаття 30 грн-орг.внесок;
25 грн. за стор-тези;
25 грн. за стор – стття
укр.,рос, англ Не вказано Завантaжити
VІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Особливості інтеграції України у світовий економічний та політико-правовий простір .» Маріупольський державний гуманітарний університет 10.12.2010р. 15.11.2010р. тези 75грн.студ;
100грн. магістри, аспіранти, молоді вчені
укр. , рос Студенти, аспіранти, молоді вчені Завантaжити
Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічнв та демографічні наслідки системної кризи в Україні та шляхи їх подолання» Інсититут демографії та соціальних досліджень ім.. М.В. Птухи НАН України, КНЕУ ім.. В. Гетьмана, м. Київ 26.11.2010р. 20.11.2010р. стаття безкоштовна укр.,рос, англ Не вказано Завантaжити
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економіка і управління в умовах глобалізації» ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського,
м. Донецьк
1.12.2010р. 20.11.2010р. тези 60 грн.-збірник;
30 грн.-пересилка
укр., рос., англ. Викладачі ВНЗ, науковці, аспіранти, докторанти, представники органі влади, комерційних фірм та інших установ Завантaжити
Міжнародна наково-практична конференція «Майбутне-аудит» Криворізький технічний університет 15.12.2010р. 26.11.2010р тези 15 грн.-стор;
100 грн.-збірник
укр.,рос, англ Науковці, викладачі, практикуючі аудитори, докторанти, аспіранти, ммагістранти, студенти, всі зацікавлені особи Завантaжити
Щорічна міжнародна інтернет-конференція студентів та молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність» Харківський політехнічний інститут 10.12.2010р. 30.11.2010р. тези 70 грн.- орг.внесок;
20 грн.-додаткова стор;
30 грн.- додатк. збірник.
укр.,рос, англ. Не вказано Завантaжити
Міжнародна науково – практична конференція «Антикризові аспекти регулювання економіки» Харківський національний економічний університет МОН України 2-4.12.2010р. 1.12.2010р. Тези, стаття 35грн.стаття/стор.,
170 грн., тези/екз.
укр., рос., англ. не має даних Завантaжити
VIII Всеукраинская научно-практическая интернет-конференция «Инновационный потенциал украинской науки – ХХІ век» Научная ассоциация «Южноукраинское агенство социальных технологий» 05-12.12.2010г. 01.12.2010г. Тезисы, статья 15 грн. за стр. укр.,рос, англ Не указано Завантaжити
The Future of Foreign Polisi: The Revival of Soft Power and Cultural Diplomasy@ Washington DC, New York 03-09.01.2011 Не указано Не указано Не указано англ Не указано Завантaжити
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Напрямки розбудови податкової системи України в умовах утвердження ринкової економіки» Тернопільський національний економічний університет,
м. Тернопіль
01-02.02.2011р. 1.12.2010р. тези 150 грн. укр., рос., англ. не має даних Завантaжити
Х Международная научно-практическая конференція «Исследование, разработка и применение Высоких технологий в промышленности» Г. Санкт-Петербург, Россия 9-11 12.2010г. 6.12.2010г статья Не указано Не указано Не указано Завантaжити
Наукова інтернет-конференція «Сучасні тенденції розвитку економічної науки» в Україні» Тернопільська обласна організація обєднання студіюючої молоді «Зарево» 8.12.2010р. 08.12.2010р. тези 25 грн. за стор. укр.,рос, англ.. Не вказано Завантaжити
ІX Международная научно-техническая конференція «Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технолоических процессов» Г.Шарм эль Шейх (Египет) 12-19.12.2010г. не має даних не має даних 590$ орг. расх.,одноместный номер; 780$-двухместный англ. не має даних Завантaжити
ІІІ Міжнародна науково практична конференція «Індустрія гостинності в країнах Європи» Центр розвитку освіти, науки та інновацій,
м. Сімферополь-Ялта
16-18.12.2010р. 9.12.2010р. тези 200 грн. укр., рос., англ., нім. Аспіранти, науковці, студенти, представники органів влади та бізнесу Завантaжити
Международная научно-практическая интернет-конференция «Современные проблемы и пути их решенияв науке, транспорте, производстве и образовании 2010» УКРНИИМФ, ОНМУ, УкрГАЖД, проект SWorld 20-27.12.2010г. 14.12.2010г. тезисы Не указано укр.,рос, англ Не указано Завантaжити
Международная научно-практическая Интернет-конференция «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании’2010» 20 – 27.12 2010 г. 14.12.2010г. тезисы Не указано Укр, русс., англ., Не указано Завантaжити
ІІІ Міжнародна науково практична конференція «Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку» Самарський інститут бізнесу та управління,
м. Сімферополь
24.12.2010р. 17.12.2010р. тези 200 грн. не має даних Аспіранти, науковці, студенти, представники органів влади та бізнесу Завантaжити
VIII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації» Тернопільський національний економічний університет 24-25.02.2011р. 17.12.2010р. тези 170 грн.-іногородні;
90 грн.-представники ТНЕУ
укр.,рос, англ., нім, пол.. Науковці, аспіранти, магістранти, представники органів держ. влади, комерц. структур. Завантaжити
IX-я Всеукраинская научно-практическая конференция «Инновационный потенциал украинской науки – ХХI век» Южноукраинское агенство социальных технологий, Южноукраинский гуманитарный альянс 27-31.12.2010 г. 24.12.2010г. Тезисы, статья 15 грн. за каждую стр. Не указано Не указано Завантaжити
Регіональна науково-практична конференція «Від творчого пошуку до професійного становлення» Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 26.01.2011р. 15.01.2011р. стаття 50 грн. – збірник укр., рос. Студенти, магістранти, молоді науковці. Завантaжити
ХІ Міжнародний науковий конгрес «Державне управління та місцеве самоврядування» Харківський регіональний інститут державного управління 24. 03.2011р. 20.01.2011р. тези 110 грн. Не вказано Науковці, викладачі ВНЗ, народні депутати України, держ. службовці, посадові особи місцевого самоврядування, докторанти, аспіранти, здобувачі, та ін. Завантaжити
ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська культура та ментальність:самобутність в умовах глобалізації» Центр розвитку освіти, науки та інновацій, м. Ялта 28-30.01.2011р. 21.01.2011р. тези 200 грн. не має даних Аспіранти, науковці, студенти, представники органів влади та бізнесу Завантaжити
Всеукраїнська міжвузівська науково-студентська конференція «Макрофінансова стабілізація в Україні : проблеми і напрямки» КНЕУ ім.. В. Гетьмана 25.03.2011р. 21.01.2011р. тези Не указано укр., рос., англ. Студенти Завантaжити
ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Економіка і управління: погляд молоді» ДонДУНТ, м. Донецьк 23-24.03.2011р. 01.02.2011р тези 80 грн. Не вказано Не вказано Завантaжити
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю молодих вчених та студентів «Розвиток економіки України в умовох глобалізації», присвячену 80-річчю ХНЕУ ХНЕУ. М. Харків 18.03.2011р. 01.02.2011р стаття 70 грн. Не вказано Не вказано Завантaжити
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни» Макіївський економіко-гуманітарний інститут 16-17.02.2011р 01.02.2011р тези 100грн. укр., рос., англ. Не вказано Завантaжити
VМіжнародна науково-практична конференція студентів і аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» Волинський національний університет ім.. Лесі Українки 10-11. 05 2011р. 1.02.2011р тези 90 грн -очна;
70 грн -заочна;
Для іноземців:
90 грн-очна;
110 грн.-заочна
укр., рос., англ. Не вказано Завантaжити
VI Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Наукові дослідження молоді-вирішення проблем Європецської інтеграції» Харківський інститут банківської справи 07.04.2011р. 4.02.2011р. тези Не указано укр., рос., англ. Студенти Завантaжити
ІХ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Молодь України у контексті міжкультурної комунікації» м. Дніпропетровськ 24.03.2011р. 11.02.2011р. тези, стаття 30 грн.-тези, 60 грн.- стаття (до 4 стор) англ., нім., пол., франц., іспанська Студенти, аспіранти, молоді вчені Завантaжити
ІІІ студентська науково-практична конференція «Проблеми розвитку підприємств: погляд молоді» ХАДІ, м. Харків 18.03.2011р. 14.02.2011р. тези 95 грн. укр., рос., англ., нім., Не вказано Завантaжити
V Міжнародна науково-практична конференція «Фінансові та соціально-політичні проекти модернізації суспільства в умовах відновлення економічного зростання» Національний університет державної податкової служби України, м. Люблін 14-18.06 2011р. 15.02.2011р. тези, стаття Дистанц.участь – 15 євро.
Стаття-
2 євро за стор;
Очна участь – 200 євро з публікацією; 150 євро без публікації
англ.,укр., рос., польська Керівники ВНЗ, професори, декани, завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів ВНЗ, викладачі, аспіранти, фахівці-практики Завантaжити
Круглий стіл «Проблеми та перспективи формування гуманітарної політики в Україні» Центр розвитку освіти, науки та інновацій, м. Ялта 25.02.2011р. 18.02.2011р. тези 200 грн. не має даних Аспіранти, науковці, студенти, представники органів влади та бізнесу Завантaжити
Міжнародна студентська науково-практична конференція «Фінансова політика в контексті глобальних перетворень суспільного розвитку» Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь 23.03.2011р. 25.02.2011р тези, стаття 50 грн.-орг.внесок англ.,укр., рос., польська Науковці та практики, викладачі, аспіранти, студенти Завантaжити
V Міжнародна наукова конференція «Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах» Черкаський національний університет ім.. Богдана Хмельницького 21-23.09.2011р. 01.03.2011р. тези 150 грн. укр., рос., англ.., білоруська Вчені, викладачі, наукові співробітники, промисловці, підприємці, аспіранти, здобувачі, студенти Завантaжити
Х Міжнародна студентська науково-практична конференція «Економіко-правові аспекти розвитку суспільства в умовах глобальних політичних трансформацій» Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь 14.04.2011р. 01.03.2011р. тези, стаття 50 грн. – орг.внесок англ., нім., франц., польська Не вказано Завантaжити
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Україна в нових реаліях : політичні, економічні та правові орієнтири розвитку» Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь 16-19.06.2011р. 01.03.2011р тези, стаття 400 грн. укр., рос., франц., англ. Не вказано Завантaжити
Конференція «Зміни клімату» Colorado Springs 22-29.10.2011р. 01.03.2011р Не указано Не указано англ.. Не указано Завантaжити
Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Перші наукові кроки – 2011» Подільський державний аграрно-технічний університет 13-14.04.2011р. 04.03.2011р. тези 40 грн.-вартість збірника Не указано Студенти Завантaжити
ІІ Міжнародна науково практична конференція «Проблеми та перспективи становлення економіки знань» Центр розвитку освіти, науки та інновацій, м. Ялта 16.03.2011р. 9.03.2011р. тези 200 грн. не має даних Аспіранти, науковці, студенти, представники органів влади та бізнесу Завантaжити
І Міжародна студентська наукова конференція «Студентські дослідження актуальних проблем з міжнародної економіки та менеджменту» ТНЕУ, м. Тернопіль 6.04.2011р. 10.03.2011р. тези 50 грн. укр., рос., англ., франц., нім., польська Не вказано Завантaжити
VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Перший крок у науку» Луганський національний університет ім.. Т.Г. Шевченка 05-06.04.2011р. 15.03.2011р. стаття 60 грн. – для студентів, аспірантів, співробітників ЛНУ;
100 грн. – для інших
Не указано Студенти, магістранти та молоді дослідники Завантaжити
V Міжнародна науково практична конференція «Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації» Самарський інститут бізнесу та управління,
м. Сімфорополь-Ялта
29-30.04.2011р. 20.04.2011р. тези 200 грн. укр., рос., англ., нім. Аспіранти, науковці, студенти, представники органів влади та бізнесу Завантaжити
ІІІ Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України» Кримський інститут бізнесу та Університет економіки та управління,
м. Сімферополь
20.04.2011р. 10.05.2011р. тези 100 грн. не має даних Аспіранти, науковці, студенти, представники органів влади та бізнесу Завантaжити
VI Науково-практична конференція “Розвиток інноваційної культури суспільства: проблеми та перспективи» Центр розвитку освіти, науки та інновацій,
м. Сімферополь
18.05.2011р. 11.05.2011р. тези 200 грн. укр., рос., англ., нім. Аспіранти, науковці, студенти, представники органів влади та бізнесу Завантaжити
ІV Міжнародна науково практична конференція «Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки» Самарський інститут бізнесу та управління,
м. Судак
3-5.06.2011р. 26.05.2011р. тези 200 грн. укр., рос., англ., нім. Аспіранти, науковці, студенти, представники органів влади та бізнесу Завантaжити
ІV Міжнародна науково практична конференція «Освіта та наука в умовах глобальних викликів» Самарський інститут бізнесу та управління,
м. Судак
10-12.06.2011р. 3.06.2011р. тези 200 грн. не має даних Аспіранти, науковці, студенти, представники органів влади та бізнесу Завантaжити

Скачати плани конференцій 2010

ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ,

МІЖВУЗІВСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ ,

КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


Джерела інформації:

http://www.mon.gov.ua/main.php?query=education/higher – Всеукраїнські та міжвузівські конференції (дивитись в рубриці: “Навчальні програми, плани, проекти”)

http://www.chnu.cv.ua/index.php?page=ua/semconf/016plan_stud – План проведення  конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2010 році


Конференції на сайтах вузів:

http://www.tneu.edu.ua  – Тернопільський національний економічний університет

http://www.franko.lviv.ua/conference/stud_konf_ukr-09.html
http://econom.lnu.edu.ua/– Львівський національний університет ім. І.Франка

http://www.asta.edu.ua/anonsi.html – Національний університет Державної податкової служби України (Ірпінь)

http://www.lbi.wubn.net/educational_activity/science_dep/zahody/ – Львівський інститут банківської справи

http://www.hdeu.edu.ua/ua/science/confer.html – Харківський національний економічний університет

http://www.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/semconf/010plan – Чернівецький національний університет

http://sevntu.com.ua/conference_main.jsp – Севастопольський національний технічний університет


ДЕТАЛЬНІШУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО КОНФЕРЕНЦІЇ В ІНШИХ УНІВЕРАХ ШУКАЙТЕ НА ЇХНІХ САЙТАХ
(зазвичай десь глибоко в розділах “наука”, “наукова діяльність”, або ж “новини” чи, якщо пощастить, – “конференції”)


Конференції міжнародні:

http://www.rusnauka.com

http://science-community.org/

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *