Коротко про валютні потоки

Девальваційний тиск на гривню з боку рахунку поточних операцій та девальваційні очікування населення виявились основними факторами відтоку валютних коштів у 2012 році.

Структура платіжного балансу за 9 місяців 2011 і 2012 р.р., млн. доларів

Джерело: НБУ

У першому випадку іноземна валюта виходила за межі країни в основному для оплати надлишкового товарного імпорту, який перевищував експорт. Сальдо рахунку поточних операцій за 9 місяців 2012 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого поглибилось із -5,9 мільярдів до -9,3 мільярдів доларів. Для притоку додаткової валютної маси вкрай необхідне зростання експортної виручки, яка за 3 квартали 2012 року складала 66,9 млрд. дол., що на 2% більше за показник річної давності, тоді як відтік валюти на оплату імпортних товарів зріс на 6% до 76,1 млрд. дол. США.

Українські експортери зіткнулися з проблемою зниження попиту і цін на їхні товари на світовому ринку, що наводить на вічні роздуми про недостатньо прогресивну структуру нашого експорту, в якому переважає сировина і товари з низькою доданою вартістю.

У другому випадку іноземна валюта вимивалася з офіційного сектору економіки в тіньовий. Що цікаво, за 9 місячним підсумком даний процес у 2012 році був повільнішим – населення викупило в банків у чистому вигляді 5,4 млрд. долари, тоді як у 2011-му  7,6 мільярдів.

Зупинити процес висмоктування валюти в тінь можливо лише економічно обдуманими та узгодженими заходами регуляторів фінансового та реального сегментів економіки, спрямованими на дедоларизацію та зниження частки тіньового сектору в країні.

Додатковими джерелами поповнення обсягу валюти в країні можуть стати прямі іноземні інвестиції та нові транші фінансування МВФ.

Перевагами використання прямих іноземних інвестицій як джерел притоку валюти є довгостроковий характер капіталовкладень, відсутність жорстких зобов’язань щодо повернення коштів, більша прив’язка до розвитку реального сектору економіки. Проте владі доцільно вирішити не лише кількісну проблему зниження загальних обсягів притоку ПІІ в країну з 5,4 до 4,8 млрд. доларів, але й якісну проблему диспропорцій в їхній структурі, де пальму першості традиційно займає Кіпр, а фінансові потоки з Британських Віргінських островів більші ніж зі Швейцарії, США або Польщі. Числа свідчать про значний невикористаний резерв для нових валютних надходжень, який стримується недостатньо привабливим інвестиційним кліматом у країні.

Відновлення фінансування Міжнародного валютного фонду також здатне знизити тиск на курс гривні шляхом збільшення пропозиції валюти. Однак діапазон використання коштів МВФ є значно вужчим, оскільки для валютних інтервенцій НБУ використовує власні кошти в золотовалютних резервах, а не ту їхню частину, що складається із боргових зобов’язань перед МВФ. Низькі відсотки за позикою компенсуються широким рядом зобов’язань щодо проведення реформ в економічному секторі. Тому відновлення співпраці з фондом потрібне насамперед для позитивного сигналу іноземним інвесторам, а також для можливості рефінансування 6-мільярдної частини старого боргу, який, за даними рейтингової агенції  Fitch, Україна має повернути у 2013 році.

Існує також варіант заміщення боргів МВФ іншими джерелами кредитних коштів, наприклад з боку російських, арабських чи китайських інвесторів. Проте основним бар’єром у процесі трансформації структури держборгу виступає ціновий фактор: за рахунок яких нових умов кредитування ставка за кредитами може наблизитись до тієї, що надає МВФ? Наскільки вигідними будуть такі умови з точки зору національних економічних інтересів України?

Таким чином, для вирішення проблеми дефіциту валютних надходжень виникає необхідність задіяти широких спектр заходів економічної політики, направлених насамперед на розвиток експортної потужності країни у нових галузях, заохочення валютних вкладень населення в офіційні фінансові інструменти, залучення прямих іноземних інвестицій не псевдоіноземного характеру та співпраця з МВФ на нових взаємовигідних умовах.

Роман Корнилюк 

Слідкуй за оновленням блогу за допомогою RSS  , e-mail   abo twitter:  
Рубрика: Банківська аналітика, Валюта. Go to top.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *