Монографія “Макроекономічне стрес-тестування банків”

Наприкінці 2014 року вийшла друком колективна монографія І.Б.Івасів, А.В.Максимова, Р.В.Корнилюк “Макроекономічне стрес-тестування банків”. Наукове видання готувалось в рамках дослідницького проекту Інституту кредитних відносин КНЕУ.

У монографії розглянуто концептуальні засади макроекономічного стрес-тестування банків у системі регулювання банківської діяльності, здійснено структурний аналіз та систематизацію макроекономічного стрес-тестування банків,  розглянуто основні цілі та етапи його проведення, а також особливості відбору та оцінки ризиків під час моделювання стрес-тестів.

На основі аналізу зарубіжного досвіду розкрито основні проблеми сучасних програм макроекономічного стрес-тестування банків та запропоновано ряд рекомендацій щодо вдосконалення системи моніторингу фінансової стійкості банків в Україні. Зокрема, розроблено багатофакторну модель макроекономічного стрес-тестування кредитного ризику, яку доречно використовувати в регуляторній практиці. Особливе місце належить пошуку шляхів мінімізації системних ризиків у банківському секторі як основній меті стрес-тестування.

Монографія призначена для наукових працівників, викладачів, аспірантів, фахівців у сфері банківської справи, а також усіх, хто цікавиться банківським регулюванням та ризик-менеджментом.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 Теоретико-методичні засади стрес-тестування банків

1.1. Сутність, цілі та основні етапи стрес-тестування банків
1.2. Класифікація підходів і методів стрес-тестування банків
1.3. Відбір та оцінка ризиків при моделюванні стрес-тестів

РОЗДІЛ 2 Оцінка ефективності програм макроекономічного стрес-тестування банків

2.1. Аналіз наслідків стрес-тестування банків у США
2.2. Особливості стрес-тестування банків в регуляторній практиці країн ЄС
2.3. Практичні аспекти розвитку національних систем стрес-тестування банків в контексті імплементації вимог Базель ІІІ

РОЗДІЛ 3 Удосконалення процесу макроекономічного стрес-тестування банків у системі регулювання банківської діяльності України

3.1. Розвиток макроекономічного стрес-тестування як складової системи банківського регулювання в Україні
3.2. Проблеми розвитку макроекономічного стрес-тестування банків в Україні та способи їх подолання
3.3. Методика макроекономічного стрес-тестування банків в Україні

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИ

Макроекономічне стрес-тестування банків : монографія. / І. Б. Івасів, А. В. Максимова, Р. В. Корнилюк. — К.: КНЕУ, 2014. — 186 с.

З питаннями щодо замовлення книги можна звертатись через цю форму зв’язку

Слідкуй за оновленням блогу за допомогою RSS  , e-mail   abo twitter:  
Рубрика: Банківська аналітика, Банківська наука, Банківська система, БАНКОтека. Go to top.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *