Стандарт-Рейтинг: рейтинг надійності українських банків

29 вересня в спеціальному випуску газети «Урядовий кур’єр» вийшов рейтинг надійності українських банків, розрахований на основі публічної інформації за підсумками першого півріччя 2011 року. До рейтингу увійшло 90 українських банків, з яких 26 отримало найвищу оцінку надійності на рівні ua.1.

Коментуючи підсумки опублікованого рейтингу, директор Агентства Андрій Нікітін сказав: «Налицо оживление кредитования и снижение избыточной ликвидности. Банки начали вкладывать деньги в реальный сектор, это первый серьезный сигнал о том, что макроэкономическая стабилизация дала эффект. Угрозы убыточной работы банков из-за низкого объема доходных активов, которая существовала еще в начале года, просто исчезла. Теперь самое главное продолжать поддерживать монетарную стабильность и через 2-3 месяца кредитные деньги пойдут на рынок кредитования населения. Что закрепит тенденцию экономического роста, которая поддерживалась НБУ и правительством в первые 8 месяцев 2011 года».

Пресс-релиз (рус.)

З повною версією рейтингу надійності банків Ви можете ознайомитись у спеціальному випуску газети  «Урядовий Кур’єр», №179, 29.09.2011, с.14.

Витяги з рейтингу, опубліковані на сайті Ощадбанку:

Рейтинг надійності українських банків за результатами першого півріччя 2011 року

«Потрібно зробити правильні висновки з кризи 2008 року»

Станіслав ШЛАПАК, перший заступник голови правління АБ «Укргазбанк»:

Сьогодні ситуація у світових фінансах дуже неоднозначна. Україна, яка, безсумнівно, є частиною глобальної фінансової інфраструктури, також повинна враховувати усі наявні і можливі майбутні ризики. Перш за все, необхідно зробити правильні висновки з кризи 2008 року та об’єктивно оцінити сьогоднішню ситуацію.
Але, попри усі наявні зовнішні негативи, за результатами першої половини 2011 р. банківська система в Україні стабілізувалася і почала входити у фазу зростання. Найбільш актуальне питання поточного року — необхідність формування резервів під обсяг проблемних активів, який ще залишається досить великим. Укргазбанк — один з небагатьох українських банків, який правильно і повністю відобразив весь обсяг проблемної заборгованості шляхом формування резервів.

Можна вважати, що процес рекапіталізації Укргазбанку успішно завершено. Держава збільшила статутний фонд на 4,3 млрд грн, довівши свою частку до 93%. Усі регуляторні і юридичні процедури також завершені. Без зайвої скромності можна сказати, що наразі Укргазбанк — один з найбільших банків за розміром капіталу.

У зв’язку зі збільшенням капіталу банк затвердив усі необхідні бізнес-показники до кінця року і працює над розробкою стратегії розвитку на трирічну перспективу. Сформовано досить агресивні плани, зокрема по кредитному напрямку. На мою думку, у нас на даний момент одні з найкращих пропозицій по кредитуванню, одні з найбільш конкурентних ставок. Ми плануємо рости швидше за середні показники по ринку в даному напрямку. Якщо говорити про цифри конкретно, то до кінця року ми плануємо наростити кредитний портфель ще мінімум на 20%.

У результаті реалізації запропонованої стратегії на кінець поточного року ми плануємо подвоїти показник прибутку до формування резервів, який на даний момент становить близько 200 млн грн.

«Сьогодні немає підстав для девальвації гривні»

Володимир СКІДАН, перший заступник голови правління БРОКБІЗНЕСБАНКу:

Рух коштів на коррахунках банків постійно привертає увагу не лише професійних учасників ринку, а й населення. Ці питання завжди пов’язуються з ліквідністю. У І півріччі 2011р. в банківській системі спостерігалося зниження надлишкової ліквідності до 19,1 млрд грн. А 8 вересня 2011 р. досягло рекордного мінімуму за останні 5 років — 9,4 млрд грн. Останнім часом маємо поступове вирівнювання до 14,3 млрд грн. На її скорочення мали влив такі фактори: впровадження додаткових вимог з формування обов’язкових резервів за валютними депозитами та порядок обліку ОВДП під Євро-2012; форсування НБУ погашення банками кредитів рефінансування, заборгованість за якими на сьогодні становить 60 млрд грн; уповільнення темпів економічного розвитку світових ринків; розрахунки за газ «На-фтогаз України».

Для усунення дефіциту ліквідності деякі банки збільшили відсоткові ставки за короткостроковими депозитами. Поточна ситуація з ліквідністю швидше за все нормалізується. В кінці вересня заплановано погашення двох серій ОВДП, що має позитивно вплинути на рівень ліквідності. Темпи росту економіки мають оптимістичні прогнози. Нещодавно НБУ переглянув прогноз інфляції на 2011-2012 pp. у бік зниження на 1 п.п. (до 9 ± 1% і 7 ± 1% відповідно) та прогнозує зростання ВВП на рівні 5 ± 0,5% та 4 ± 0,5% відповідно. З останніх коментарів Ірини Акімової, можна зробити висновок, що в Україні сьогодні немає підстав для девальвації гривні, хоча можливе коригування в рамках декількох відсотків. Незважаючи на світові ризики, рівень довіри з боку іноземних інвесторів зростає.

НБУ має достатні валютні резерви, зможе вжити відповідні заходи, в т.ч. з монетарної політики, для контролю інфляційних процесів та підтримки стабільності курсу гривні, як підтримував до цього часу ліквідність в цілому через відповідні інструменти рефінансування.

Відновлення триває

ТЕНДЕНЦІЇ. Підсумки рейтингу надійності банків за результатами першого півріччя

За 8 місяців 2011 року ВВП України зріс на 5%, а промислове виробництво на 8,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року. За другий квартал 2011 року кредитний портфель комерційних банків зріс на 2,8%. У банківській системі продовжувалось активне відновлення, яке супроводжувалось якісними змінами у системі. Зменшилась надлишкова ліквідність, особливо у групі найбільших банків, відбулось укрупнення банківських інститутів через злиття Укрсоц-банку та Унікредіт, ПУМБ та Донгорбанку. В рейтинг надійності за підсумками першого півріччя 2011 р. увійшло 90 банків, з яких найкращу оцінку надійності отримали 26 банків.

Поновлення кредитування. За 8 місяців 2011 року кредитний портфель банків збільшився на 7,9% та склав 781,4 млрд грн. Зростання відбулось завдяки пожвавленню кредитування корпоративного сектору. Кредити, надані компаніям, за 8 місяців зросли на 11,2%, а кредити населенню збільшились тільки на 0,2%. Як і прогнозувало Агентство у травні, банки поступово почали відходити від надлишкової ліквідності. За другий квартал грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках банків зменшились зі 142 млрд до 133,8 млрд грн. Під впливом монетарної стабільності банки розпочали нарощувати кредитування бізнесу. Пожвавлення бізнее-середо-вища має позитивно вплинути на доходи населення, що спричинить зростання обсягу наданих фізичними особами кредитів. Відповідний сценарій є типовим для відновлення після кризи, проте швидкість його реалізації залежатиме виключно від інтенсивності кредитування банками корпоративного сектору.

Традиційно Агентство звертає увагу на темпи збільшення кредитних портфелів банків, оскільки такий показник вказує не тільки на те, скільки вони вклали в розвиток економіки, а й наскільки вони володіють вільними ресурсами для кредитування. Ми проаналізували першу-третю групу банків за класифікацією НБУ, на які загалом припадало приблизно 92% активів банківської системи. Найбільші темпи зростання кредитного портфеля за підсумками першого півріччя демонстрували такі невеликі банки, як Єв-рогазбанк (62,8%), Півден-комбанк (47,1%) та Укрін-банк (25,2%). Відповідні банківські установи були нездатні значно вплинути на збільшення кредитування в Україні, втім вони істотно наростили свої кредитні портфелі протягом першого півріччя. Відчутним також було збільшення кредитних портфелів у банків, які перебували під контролем урядів: Укргазбанк, Ощадбанк, Дочірній банк Сбербанку РФ (рис. 1).

Найбільший вклад у зростання кредитної активності банків за результатами першого півріччя був зроблений Приватбан-ком, кредитний портфель якого за півроку зріс на 16,15 млрд грн. Оцінюючи наведену статистику, необхідно розуміти, що При-ватбанк залишався найбільшим банком країни: станом на 01.07.2011 його активи становили 135,7 млрд, а кредитний портфель 118 млрд грн, саме тому банк був здатний впливати на сценарій розвитку кредитного ринку в країні. Значний вклад у зростання загального обсягу кредитного портфеля банків було зроблено: Ощадбанком (+4,67 млрд грн), Укргазбанком (+1,92 млрд грн), ВТБ Банком (+1,74 млрд грн) та Альфа-банком (+1,52 млрд грн). Загалом вказані банки збільшили кредитний портфель за півроку на майже 10 млрд грн (рис. 2).

На думку Агентства, сьогодні вкрай важливою залишається подальша підтримка монетарної стабільності для забезпечення процесів пожвавлення кредитування населення. Збільшення на 20-30% кредитного портфеля банків за кредитами фізичним особам у річному обчисленні остаточно знизила ймовірність повернення кризових явищ у банківську систему.

Перші позитивні сигнали про зменшення збитковості в роботі банків та зростання доходів вже отримані за результатом першого півріччя. У нашому рейтингу надійності банків за результатами першого кварталу з 85 банків 14 закінчили квартал зі збитком, за підсумками півріччя з 90 банків тільки 11 були збитковими. На позитивний тренд вказувала статистика НБУ. За 8 місяців 2011 року українські банки отримали збиток у розмірі 2,8 млрд грн, за аналогічний період минулого року збиток складав 8,9 млрд грн. Збільшення кредитних вкладень призвело до зростання процентних доходів банків, які частково компенсували збільшення резервів по активах. Подальше збільшення кредитних вкладень на 15-20% у щорічному вимірі, за оцінками Агентства, повинно вивести банківську систему на позитивний результат вже за підсумками 2011 року. Проте кінцевий сценарій розвитку подій на кредитному ринку залежатиме від багатьох обставин, у тому числі від тих, які перебувають поза зоною впливу уряду України та НБУ.

Зміни у рейтингу. Загалом методика рейтингової оцінки не змінилась і фундаментально нічим не відрізняється від тієї, що була опублікована у спеціальному випуску газети «Урядовий кур’єр» (від 26 травня 2011 року). Жодний банк, який був визнаний надійним у травневому рейтингу Агентства, не постраждав. Кількість банків у рейтингу збільшилася з 85 до 90. Це зумовлено змінами у підходах до відбору банків для участі в рейтингу. Раніше Агентство встановлювало бар’єрне значення розміру активів на рівні 1 млрд грн. У вересневому рейтингу підходи змінено, до нього була включена вибірка зі 100 найбільших за розміром активів банків, з якої Агентство виключило кредитні установи з від’ємним власним капіталом, з працюючим тимчасовим адміністратором або ті, які, на думку Агентства, погано розкривали інформацію про свою діяльність.

На момент складання рейтингу надійності банків таких банків було виявлено 10, отже, до рейтингу ввійшло 90 фінансових установ.

Нарешті у рейтингу з’явився Укргазбанк, який, на думку фахівців Агентства, завдяки втручанню уряду, відновив платоспроможність та за результатами оцінки надійності ввійшов у ТОП-10 надійних банків з оцінкою ua.l. Нагадаємо, що у серпні 2011 року уряд України збільшив частку держави у ПАТ «Укргазбанк» до 92,9998%. На сьогодні Укргазбанк залучений до кредитування масштабних енергетичних проектів, наприклад, банк найближчим часом відкриє кредитну лінію ПАТ «Укргідроенерго» для фінансування реконструкції другої черги ГЕС.

До першої групи надійності з рейтинговою оцінкою ua.l перейшов ПАТ «Брокбізнесбанк»: після збільшення статутного капіталу у другому кварталі та покращення балансових показників Агентство підвищило коефіцієнт зовнішньої підтримки банку з 1,1 до 2,0. Зменшив свої позиції в першій групі надійності дочірній банк російського Альфа-банку. Агентство знизило коефіцієнт зовнішньої підтримки банку з 3,0 до 2,0 після того, як міжнародні агентства S&P та Fitch визначили кредитний рейтинг банку на рівні близького до спекулятивного, і банк погодився з рішенням відповідних агентств. Проте в нашому рейтингу Альфа-банк залишився у першій групі надійності і має рейтинг ua.l. Нагадаємо також, що банк увійшов до ТОП-5 банків за темпами збільшення кредитного портфеля у першому півріччі 2011 року. Пам’ятаймо, що рейтинг банку визначається не його місцем у таблиці, а рейтинговою оцінкою за (рі)-шкалою Агентства.

Відбулася незначна ротація  й  у  групі лідерів. Ощадбанк опустився на другу сходинку рейтингу, а його місце через покращення показників роботи посів ІНГ Банк Україна, дочірній банк голландської фінансової групи ING Group. Із рейтингу надійності ми також видалили банки, які брали, беруть або братимуть участь у поглинанні. Із банків групи UniCredit, що працюють в Україні, ми залишили тільки Укрсоцбанк, так само із рейтингу ми виключили Донгорбанк, який фактично вже приєднаний до Першого українського міжнародного банку (ПУМБ). Із двох банків французької банківської групи Credit Agricole Агентство залишило тільки Креді Агріколь Банк (раніше Індекс-Банк).

Сприймаючи результати рейтингу, слід розуміти, що в частині банків процедуру злиття на момент виходу рейтингу вже завершено, але станом на 01.07.2011 вони все ще існували як окремі юридичні особи та подавали звітність регулятору. Вже за підсумками 2011 року по завершенні злиття ці банки можуть покращити свою позицію у рейтингу надійності через укрупнення, яке фактично не враховане у статистиці НБУ від 01.07.2011. Загалом ми позитивно оцінюємо процеси укрупнення банків, що відбуваються зараз в Україні через злиття дочірніх, асоційованих або споріднених установ. Таке укрупнення має позитивно відбитися на пожвавленні кредитування і поліпшити стабільність функціонування системи.

Із 26 банків, які отримали найвищу оцінку надійності, 19 були з іноземним капіталом, 5 банків повністю або частково підтримувались урядами держав різних країн. Саме названі категорії банків забезпечували стабільне функціонування банківської системи України.

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг»

«Європейські відсоткові ставки, на жаль, і надалі залишатимуться лише мрією для українців»

Юрій ПРОЗОРОВ, президент Українського товариства фінансових аналітиків

Рейтинг надійності за результатами 2-го кварталу 2011 року свідчить про достатньо стійке становище провідних банківських установ. Так, із 10 найбільших за розмірами активів банків за інформацією НБУ станом на 1 липня цього року найвищий рейтинг — рівня иа.1 РА «Стандарт-Рейтинг» мають 9. Треба зазначити, що загалом активи банківської системи за підсумками першого півріччя вперше за історію незалежної України перевищили 1 трильйон гривень, а станом на 1.09.2011р. досягли позначки 1028 млрд грн. Капітал банків зростав за 8 місяців випереджаючими темпами в 0,9 п.п. в порівнянні з зобов’язаннями. Але є й показники, що свідчать про продовження кризових явищ у банківській системі, і динаміка яких насторожує банківських аналітиків. Частка кредитного портфеля в банківських активах з січня по вересень поточного року зменшилася по системі з 69,3 до 67,9 відсотка. Що стосується джерел кредитування, то кошти фізичних осіб протягом цього періоду стабільно становили близько третини усіх зобов’язань банків, але на друге місце в структурі зобов’язань вийшли міжбанківські кредити та депозити, що становили в середньому близько 20 відсотків. Тоді як зазвичай другі за питомою вагою у стандартній структурі банківських пасивів кошти юридичних осіб були на рівні менше 19 відсотків, що свідчить про незбалансованість фінансування активних операцій.

Основна проблема банківської системи країни, на мій погляд, це не ситуація в проблемних банках і достатньо великий відсоток поганих кредитів по ситемі. Як і перед кризою, не усунено основне — інституційне — протиріччя: у системі при управлінні активами та пасивами мають місце суттєві гепи (розриви) по валютах та строках, коли вкладники зазвичай готові тримати у банках короткострокові депозити на 3, 6, максимум 12 місяців переважно в доларах та евро, але кредитування банки мусять здійснювати більше в національній валюті та на значно довші терміни, ніж залучають кошти в Україні від фізичних та юридичних осіб.

Подолання 22 вересня Верховною Радою вето Президента України на законопроект щодо заборони валютного кредитування також, з моєї точки зору, не є позитивним сигналом як для іноземного банківського капіталу, так і для клієнтів банків — пересічних громадян та представників малого та середнього бізнесу, яких тепер законодавчо позбавлено можливості вибирати валюту кредитування. Розмови про здешевлення гривневих кредитів вже не один десяток років залишаються розмовами, і надалі в умовах двозначної інфляції сподіватися про можливість отримати кредити у гривні нижче 15-20% річних майже нереально. І надалі європейські чи американські процентні ставки, на жаль, будуть залишатися лише мрією для українців, що потребують довгострокової іпотеки для покращення умов життя, чи кредиту для початку власної справи не під лихварський, а під справедливий процент.

Слідкуй за оновленням блогу за допомогою RSS  , e-mail   abo twitter:  
Рубрика: PDF, Рейтинг банків. Go to top.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *